Български именник

Дружелюба - значение, произход и имен ден

"да обича дружбата"