Български именник

Заприна - значение, произход и имен ден

"да запрат, да престанат бедните или нежеланите раждания" (близко по значение с Доста)