Български именник

Фотка - значение, произход и имен ден

от гръцки "фотос" - светлина