Български именник

Звездица - значение, произход и имен ден

от "з в е з д а"