Български именник

Здравена - значение, произход и имен ден

от "здрав", "здраве"