Български именник

Здравьо - значение, произход и имен ден

от "здрав", "здраве"