Български именник

Здравил - значение, произход и имен ден

от "здрав", "здраве"