Български именник

Карина - значение, произход и имен ден

"обичана" от лат. carrus - обичам
от Калина "хубава" на гр.

Арменско женско име (Карине). Означава "прославяща, ликуваща".Съгласно друга хипотеза Карина произхожда от латинско cārus, което означава «мил», «скъп». Имен ден в Полша - 11 юни, 2 август и 7 ноември. Имен ден в Германия съвпада с името Катарина - 24 март, 29 април, 25 ноември и 31 декември. Няма точна дата за имен ден в България, но може да празнува на 24 ноември - ВМЧЦА Екатерина