Български именник

Златуша - значение, произход и имен ден

от старинното "з л а т" - златен, т.е. мил, скъп