Български именник

Кадифка - значение, произход и имен ден

От кадифе