Български именник

Искрена - значение, произход и имен ден

"да бъде искрен, откровен, сърдечен"