Български именник

Йонко - значение, произход и имен ден

видоизменено от Йован - Иван