Български именник

Йото - значение, произход и имен ден

видоизменено от Йован - Иван