Български именник

Кандо - значение, произход и имен ден

съкратено от Вълкан, Люцкан или друго подобно име