Български именник

Кипра - значение, произход и имен ден

от "к и п ъ р" - хубав, напет