Български именник

Кондо - значение, произход и имен ден

видоизменено от Константин