Български именник

Кондьо - значение, произход и имен ден

видоизменено от Константин