Български именник

Константин - значение, произход и имен ден

лат. "постоянен". Имен ден празнуват на 21 Май (денят на Св. равноап. Константин и Елена)


Известни българи с име Константин

Снимка на Константин Величков - политик, писател, преводачКонстантин Величковполитик, писател, преводач
Снимка на Константин Коцев - Константин Коцев
Снимка на Константин Кисимов - актьорКонстантин Кисимовактьор
Снимка на Константин Миладинов - поетКонстантин Миладиновпоет
Снимка на Константин Марков - музикант и композиторКонстантин Марковмузикант и композитор
Снимка на Константин Икономов - актьор и певецКонстантин Икономовактьор и певец
Снимка на Константин Цеков - пианист и композиторКонстантин Цековпианист и композитор
Снимка на Константин Евтимов - виолончелистКонстантин Евтимоввиолончелист
Снимка на Константин Косев - историк и политикКонстантин Косевисторик и политик
Снимка на Константин Трендафилов - певецКонстантин Трендафиловпевец

Константин празнува имен ден на

21 Май - Свети равноапостоли Константин и царица Елена