Български именник

Крема - значение, произход и имен ден

"да бъде як и траен като кремък", еднакво по значение с Камен, Камена