Български именник

Кръстил - значение, произход и имен ден

от "к р ъ с т" (превод на грц. Ставри - "кръст")