Български именник

Кудьо - значение, произход и имен ден

от диал. "к у д я" - "коря, пъдя" (уж го кудим за пред злите очи, а си го обичаме)