Български именник

Куман - значение, произход и имен ден

от народностно име "к у м а н и"