Български именник

Куно - значение, произход и имен ден

далечно видоизменение от Костадин