Български именник

Куна - значение, произход и имен ден

далечно видоизменение от Костадин