Български именник

Кунка - значение, произход и имен ден

далечно видоизменение от Костадин. от старобългарски - малка икона или иконка.