Български именник

Купен - значение, произход и имен ден

защитно име срещу детската смъртност: "не е наше, купили сме го от по-честити хора"