Български именник

Куцо - значение, произход и имен ден

от старинно "к у ц" - "късичък, дребен", близко по значение с Малчо