Български именник

Къдрьо - значение, произход и имен ден

от "к ъ д ъ р" - къдрав