Български именник

Кънда - значение, произход и имен ден

видоизменено от Кръстьо