Български именник

Гаро - значение, произход и имен ден

от диал. "га р" - "сив, мургав", по значение сродно с Гальо и Сиво