Български именник

Световен ден на физическата активност - 10 Май


През 2002 г. 55-та Световна здравна асамблея взима решение за обявяване на 10-ти май за Световен ден на физическата активност. От тогава всяка година в цял свят се провеждат различни инициативи под мотото „Движението – това е здраве“. Основна цел е насърчаване на физическата активност сред всички групи от населението и споделяне на отговорността за утвърждаване на начина на живот, който включва ежедневна физическа активност от всички хора.

Още с полагането на основите на медицината като наука в древността, лекарите доказват, че физическата активност и здравословното хранене са най-важните фактори за постигане на пълноценно здраве. Редовните физически упражнения предпазват от заболявания. Хората, които са физически активни страдат по-рядко от коронарна болест на сърцето, високо кръвно налягане, мозъчен инсулт, остеопороза. Физическите упражнения подпомагат имунната система и намаляват риска от рак на дебелото черво, подобряват настроението и самочувствието.

Изготвянето на програми за различна физическа активност допринасят за поддържане на нормално тегло, подобряване на физическото и психичното здраве и са неразделна част от лечението на пациенти със здравни проблеми - хора с рискови фактори за коронарна болест на сърцето и мозъчносъдова болест; възрастни хора; тези с хронични заболявания, като артериална хипертония, захарен диабет (тип I и тип II); хора с наднормено тегло и затлъстяване; страдащите от лека депресия и др. Целта е чрез спорт и други форми на физическа активност да се ограничи действието на рисковите за здравето фактори – тютюнопушене, нездравословно хранене, стрес и социална изолация.

През май 2004 г. Световната здравна асамблея приема Глобалната стратегия по хранене, физическа активност и здраве, в която се посочва, че мерките за повишаване на физическата активност на населението са едни от най-икономичните и ефективни подходи за по-добро обществено здраве. С ратификацията на Договора от Лисабон, в края на 2009 година, осигуряването на подкрепа, координация и финансиране на физическата активност влиза в компетенциите на Европейския съюз (ЕС) и се задейства процес, при който отделните държави-членки са насърчавани да прилагат научнообоснована политика за осигуряване на инвестиции в съоръжения и възможности за спортуване. Така ЕС за първи път активно се насочва към промотиране на спорт и физическа активност чрез цялостна политика - не само с оглед подобряване на здравето и физическото благополучие в рамките на Съюза, но и за да повиши ролята, която физическата активност играе за насърчаване на социалната кохезия, както и образователната ѝ ценност.

Физическа активност не означава само и единствено упражняването на различни видове спорт. Това са и всички видове физическа дейност – разходки, домакинска работа, градинарство, танци. Повишаване на физическата активност се постига чрез замяна на заседналия начин на живот с ежедневни физически упражнения.

В България работи Национална програма на Министерство на здравеопазването за превенция на хроничните незаразни болести, чийто период беше продължен от 2021 до 2025 година. В нея ниската физическа активност е основен рисков фактор, причина за социалнозначимите заболявания.

Тази година Столична регионална здравна инспекция отбелязва 10 май с цел създаване на физическа грамотност като ключов компонент в живота, физическото възпитание и активност в региона и апелира към всички институции активно да се включим в този празник на щастието и здравето.