Български именник

Европейски ден за борба със затлъстяването - 19 Май


Всяка година на 19 май се отбелязва Европейският ден за борба със затлъстяването.

Началото на тази инициатива е поставено през 2009 г. от Националния форум за борба със затлъстяването във Великобритания и Белгийската асоциация на пациентите със затлъстяване.

У нас отбелязваме този ден от 2011 г. Целта е да се окаже подкрепа на хората с наднормено тегло и затлъстяване, като им се помогне по здравословен начин да редуцират теглото си в разумни граници. Това е от огромно значение за подобряване на здравните им показатели и повишаване качеството им на живот, тъй като наднорменото тегло повишава риска от сърдечно-съдови заболявания, които в цял свят са една от водещите причини за смъртност сред населението. Затлъстяването е и рисков фактор за появата и развитието на диабет тип 2, болести, свързани с обмяната на веществата, хипертония, атеросклероза, ставни заболявания и др.

Важно е да се знае, че наднорменото тегло е много сериозен здравословен проблем, който не бива да бъде подценяван, но може да бъде контролиран. Ето защо по повод Европейския ден за борба със затлъстяването специалистите по хранене, медицинските специалисти и пациентските организации обединяват усилията си за ограничаване на наднорменото тегло и затлъстяването сред населението. Поставят акцент върху ползите от здравословния начин на живот, който съчетава пълноценно хранене с умерена физическа активност.

За съжаление, проучвания в световен мащаб показват, че броят на хората, страдащи от затлъстяване, непрекъснато нараства. Още по-тревожна е тенденцията за покачване процента на децата с наднормено тегло. България не прави изключение от останалите европейски страни, но е една от малкото, в които здравословното хранене е регламентирано с наредби и препоръки за здравословно хранене на различните възрастови групи при децата и учениците. От 1997 г. се извършва регулярен мониторинг на хранителния статус на населението, следят се и показателите за наднормено тегло при децата. Работи се по съвместни програми с европейски институции, насочени към намаляване наднорменото тегло и затлъстяването при деца и юноши в Европейския съюз. Непрекъснато се подобряват правилата за хранене на децата в яслите, детските градини и училищата. Създадени са добри условия за физическа активност в детските и учебните заведения. В учебните програми са включени инициативи за промоция на здравето, както и обучение за принципите на здравословно и балансирано хранене.

В резултат на всички тези усилия през последните години у нас се наблюдава задържане, а в някои възрастови групи дори намаляване на относителния дял на децата с наднормено тегло.