Български именник

Международния ден на ромите се отбелязва с концерти, спортни надпревари, културни изяви и други.