Български именник

Петран - значение, произход и имен ден

видоизменено от Петър