Български именник

Петруна - значение, произход и имен ден

видоизменено от Петър