Български именник

Радуил - значение, произход и имен ден

"да бъде "р а д" - радостен, да се радва и да радва близките си". Много близко по значение с Радул