Български именник

Ройдьо - значение, произход и имен ден

разновидност на Родьо, Родка