Български именник

Цекун - значение, произход и имен ден

видоизменено от Цветко или от Стефан