Български именник

Ценка - значение, произход и имен ден

видоизменено от Цветан, Цветана