Български именник

Фина - значение, произход и имен ден

видоизменено от гр. име Дафина - лавър