Български именник

Моника - значение, произход и имен ден

една единствена от "monique" (fr.), "mone" (gr.). Когато се омъжат те се отдават изцяло на семейството си. Обичат реда. Небесна пратеница.