Български именник

Кристиана - значение, произход и имен ден

видоизменено от Кръстина + Ана