Български именник

Риана - значение, произход и имен ден

Разновидност на Рада и Рая, Раяна.