Български именник

Цветай - значение, произход и имен ден

Старо българско пожелателно име, производно от цвет "цвете". Славянско име, пожелателно за физическа хубост и здраве.