Български именник

Живомир - значение, произход и имен ден

от живот и съставката "мир"; да живее и обича мира. подобно е и ЖИТОМИР, в което глагола е старославянски - "жить" има го в името на град Житомир, Украйна