Български именник

Изекил - значение, произход и имен ден

от пророк Йезекиил от стария завет, предрекъл падането на Содом и Гомор. Празнува на 3-ти Август по стар стил или на деня след Илинден