Български именник

Цветияна - значение, произход и имен ден

Славянско име - от "Цвет".
Пожелателно - да бъде красива, нежна - като цвете.