Български именник

Имелка - значение, произход и имен ден

от растението "имел", което според народните вярвания е лек против бездетство.