Български именник

Кирко - значение, произход и имен ден

видоизменено от Кирил